Interessante artikelen

Verder lezen over relevante onderwerpen? Hieronder onze tips en onze eigen artikelen.


Seminar met Malcolm Sparrow

15-10-2013   -   Karina Raaijmakers

Two-day workshop 9 & 10 December: Mastering the Regulatory Craft

Klik op pdf voor meer informatie

Lees hele artikel

Betalen versus bepalen - de hernieuwde verhouding tussen de minister en de AFM en DNB vanuit het perspectief van de financiering van toezicht en de politieke onafhankelijkheid

10-10-2013   -   Karina Raaijmakers

Per 1 januari 2013 geldt een nieuwe bekostigingssystematiek voor het financieel toezicht. Deze systematiek leidt tot een geringere overheidsbijdrage aan de kosten van financieel toezicht. Blijkens de wetsgeschiedenis is de wijziging met name inge‐ geven door pragmatisme. Hiermee wordt gebroken met de meer principiële en uni‐ forme overwegingen die tot die tijd ten grondslag lagen aan de doorbelasting van de toezichtkosten. In een tijd waarin financieel toezicht wordt geïntensiveerd, zowel binnen als buiten de Nederlandse landsgrenzen, brengt dit de nodige budgettaire onzekerheid voor onder toezicht staande ondernemingen met zich. De minister heeft de verantwoordelijkheid de ontwikkeling van de toezichtkosten te bewaken. Deze verantwoordelijkheid en de wens om meer invloed te kunnen uitoefenen op het financieel toezicht heeft geleid tot vernieuwing van het ‘toezichtarrangement’ van de minister op AFM en DNB. Ook in deze wijzigingen klinkt pragmatisme door.

Lees hele artikel

Het voorkomen van voorzienbare teleurstellingen in beleggingsdienstverlening

01-10-2012   -   Nicole Bastiaansen, Karina Raaijmakers en Tamara van der Ster

Iedereen die verantwoordelijk is of zich verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening,
of dit nu een compliance officer, manager of bestuurder is met ‘beleggen’ in zijn portefeuille, zou zichzelf de volgende vraag moeten stellen: hoe zeker ben ik ervan dat deze dienstverlening leidt tot financiële oplossingen die aansluiten bij de doelstellingen en risicobereidheid van mijn klanten? Moeten mijn klanten eigenlijk wel willen beleggen? Hoe realistisch is het dat mijn klanten met de door de on- derneming geadviseerde of beheerde beleggingsportefeuille hun doelstellingen realiseren?

Lees hele artikel

Toon meer