Ons aanbod

Doordat we zelf toezichthouder zijn geweest, weten we hoe mooi en ingewikkeld dit vak is. We kennen de lastige afwegingen die onder onzekerheid gemaakt moeten worden en weten hoe het is om in een veranderende context met tegengestelde belangen te opereren. 

Wat we voor onze klanten doen? We evalueren, ontwikkelen, adviseren, versterken, bouwen en trainen.

 

We evalueren.

We stellen vast hoe goed toezichthouders zijn in het zien, begrijpen en aanpakken van problemen en het inspelen op de veranderende context. We identificeren waar het verbeterpotentieel ligt en hoe dit benut kan worden.

 

We ontwikkelen.

Doelgericht toezicht betekent het maken van duidelijke keuzes. Welke problemen pakken we aan en welke niet? We helpen toezichthouders bij het formuleren van het gedachtegoed op basis waarvan deze keuzes gemaakt en uitgelegd kunnen worden. En we ondersteunen bij het kiezen van de strategische prioriteiten.

 

We adviseren.

Er is geen ‘one size fits all’ manier voor het organiseren van toezicht. Doelgericht toezicht vraagt om een mix van functionele teams en flexibele projectteams. We helpen bij het vinden van de optimale mix, gegeven de taak en context waarbinnen de toezichthouder opereert. We adviseren over de wijze van aansturing en ondersteuning en het vasthouden van kennis.

 

We versterken.

Toezichthouders hebben soms behoefte aan tijdelijke versterking. Om vaart te maken met een project of om vorm te geven aan een afdeling. We vergroten de uitvoeringskracht van toezichthouders door tijdelijk als projectleider of als manager te functioneren. En we helpen tegelijkertijd om het gedachtegoed van resultaatgericht toezicht op andere plekken in de organisatie verder te brengen.

 

We bouwen.

Het gestructureerd zien, begrijpen en aanpakken van problemen gaat niet vanzelf. We helpen bij het institutionaliseren van deze stappen. We bouwen aan teams die systematisch informatie verzamelen en daaruit problemen destilleren.

 

We trainen.

Toezicht houden is een vak dat je kunt leren en waarin je beter kunt worden. We ontwikkelen en geven trainingen over resultaatgericht toezicht, zowel aan nieuwe medewerkers als aan ervaren rotten. Aan leidinggevenden en starters. We faciliteren dat kennis en ervaring wordt uitgewisseld. En we trainen de trainers die het na ons vertrek overnemen.

 

Lees hier meer over wie onze klanten zijn en wat we voor hen hebben gedaan.